Pijlers van Succesvol Freelance Ondernemen

mijn visie op freelance ondernemerschap – uitgangspunt voor mijn online dienstenpakket

Mijn online dienstenpakket heb ik ontwikkeld op basis van mijn visie op freelance ondernemerschap voor Dienstverlenende Zelfstandige Professionals (Zzp’ers).

Als freelance dienstverlener ben je niet “alleen maar” trainer, of coach, adviseur, virtueel assistente, etc, maar in de eerste plaats ondernemer. Om succesvol te zijn of worden, moet je naast je eigen vakspecialisme, ook een aantal andere disciplines beheersen, waaronder die van marketing, sales en financiën.

Mede op basis van bovenstaande uitgangspunten, heb ik mijn online opleidingsconcepten ontwikkeld rond 4 Pijlers van Succesvol Freelance Ondernemen. Deze volgen elkaar logisch op en beïnvloeden elkaar sterk:

  1. je ondernemersmindset
  2. je merk (“Personal Brand”)
  3. je marketingplan
  4. je verkoopgesprek

Hieronder kun je op hoofdlijnen meer lezen over deze pijlers van succesvol freelance ondernemen.