Ondernemen en vooroordelen

“…hoe je als Zelfstandige Professional omgaat met (voor)oordelen ván en óver anderen…!”