Meer leads en meer nieuwe klanten – 15 Modules

De online cursus Meer leads en meer nieuwe klanten…=> bestaat uit 15 Modules. Elke Module is verder onderverdeeld in Lessen en Paragrafen. Elke sectie begint met een theoretisch deel. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag.

De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten. Om het zo eenvoudig mogelijk voor je te maken, heb ik twee Werkboeken als format voor je klaargezet: één voor je Merk (Personal Brand) en één voor je Marketingplan. Daarin kun je de verschillende werkopdrachten uit de cursus kort en bondig verwoorden.