Blog-categorie ONDERNEMEN EN MINDSET

“Mindset” betekent letterlijk: een manier van denken. Je mindset bepaalt hoe je met jezelf, met anderen en met allerlei gebeurtenissen en omstandigheden in je leven omgaat, hoe je daar op reageert en hoe je je vervolgens gedraagt. Maar je mindset bepaalt ook je denken over het ONDERNEMERSCHAP zélf en heeft daarom ook invloed op je handelen als ondernemer en daarmee op je ondernemingsresultaten.

In de categorie ONDERNEMEN EN MINDSET vind je artikelen over het verder ontwikkelen van je ondernemersmindset: leren denken en handelen als ondernemer. Als je wilt dat je onderneming echt een succes wordt, moet je beginnen met het verder ontwikkelen van je ondernemersmindset.

Veel leesplezier.

3 essentiële bouwstenen die bijdragen aan het realiseren van je droombedrijf

Dit artikel gaat over 3 (van de vele…) essentiële bouwstenen die je als Zelfstandige Professional gebruikt om te werken aan het realiseren van je droombedrijf: 1. commitment, 2. helderheid en 3. zelfvertrouwen.

Wat je altijd eerst moet doen om je slechte financiële resultaten op te lossen

Als ondernemer moet je je aandacht vanzelfsprekend voor een belangrijk deel richten op de financiële kant van “de zaak” – op het managen van je financiële processen. Immers: ondernemen = geld verdienen! Veel ondernemers hebben wel eens financiële problemen (gekend). Negeer ze niet. Onderneem direct actie. Vandaag nog.

Je ondernemingsresultaten sterk verbeteren – 3 invalshoeken

Binnen je bedrijfsvoering hangt (als het goed is…) alles met alles samen. Zorg altijd voor optimale samenhang tussen je Merk, je Marketing en je Sales. Moet je kijken wat dat met je business doet…!

De Mindset van het Ondernemen: de basis voor succesvol ondernemerschap

Niet elke ondernemer heeft het ondernemerschap van huis uit meegekregen. Maar om een succes van je business te maken, is het allereerst belangrijk om als “echte ondernemer” te denken én te handelen. Ondernemen kun je leren, als je het maar graag genoeg wilt en er ook echt iets voor wilt doen: het (verder) ontwikkelen van je ondernemersmindset.

Businessgroei door ondernemersfouten?

Uitdagingen kunnen lastig zijn, maar ook een geweldige inspiratie – laat je als ondernemer niet bepalen door de fouten die je daarbij maakt. Ondernemen = risico’s durven nemen, uitdagingen aangaan, je ondernemersfouten accepteren – ervan leren. Ondernemersfouten zijn groeilessen!

Een succesvolle business opbouwen – 3 fundamentele vragen

3 fundamentele vragen die aan de basis liggen van een succesvolle business: 1. wat wil je – 2. waarom wil je het en 3. wat weerhoudt jou ervan om het WAT en het WAAROM te bereiken? Zorg ervoor dat je deze vragen voor jezelf duidelijk kunt beantwoorden…!

Je bent ondernemer en je wilt…(het WAT en WAAROM van het ondernemen)

Het WAT (wat wil je bereiken met je business) en het WAAROM van het ondernemen (het ultieme doel dat je nastreef) verschillen vanzelfsprekend per ondernemer. Wat voor de één een WAT is, is voor de ander misschien weer het antwoord op de WAAROM-vraag. De enige die beide vragen perfect kan beantwoorden ben jijzelf. In dit artikel vind je een aantal statements, waarmee je voor jezelf het wat en waarom van het ondernemen in kaart brengt.

8 tips die bijdragen aan succesvol ondernemerschap

In principe zijn er misschien wel 100-en adviezen die ik je kan geven om je business verder te verbeteren. In dit artikel beperk ik me tot 8 fundamentele tips, die de samenhang binnen je bedrijfsvoering vergroten en mede daardoor bijdragen aan succesvol ondernemerschap.